25. listopadu se otevře areál tzv. francouzských škol v Dejvicích

Projekt Architektura první republiky v Praze, kterým si připomínáme letošní stoleté výročí od založení Československa, se blíží do svého konce. Poslední budovou, tentokrát spíše komplexem budov, který otevřeme pro veřejnost zdarma, je unikátní funkcionalistický areál tzv. francouzských škol v Dejvicích – dnes Základní škola a Mateřská škola Bílá – od architekta Jana Gillara.

Komentované prohlídky budou probíhat v neděli 25. listopadu průběžně po celý den od 10.00 do 18.00 hodin a není potřeba se na ně dopředu registrovat. Návštěvníci nahlédnou do vybraných tříd, knihovny, sboroven a kabinetů, ale také se dostanou až na zahradu se sportovišti, která tvořila neodmyslitelnou součást původního projektu. Speciální dětská prohlídka (pro děti od 5 let) se uskuteční od 15.00 hodin.

Teprve sedmadvacetiletému architektu Janu Gillarovi vynesla stavba areálu tzv. francouzských škol v Dejvicích již ve své době značný respekt české i zahraniční odborné veřejnosti. „Areál je dodnes mezi odborníky považovaný za klenot meziválečného funkcionalismu a my jsme rádi, že jej můžeme zpřístupnit a poukázat na jeho originální architektonické řešení, které ani dnes neztrácí na významu,” říká ředitelka Open House Praha Andrea Šenkyříková. Architektonickou soutěž pro stavbu rozsáhlého komplexu si zadal v roce 1931 Spolek pro výuku francouzského jazyka. I když vítězný návrh od mladého architekta, mimochodem žáka Jana Gočára, nebyl nakonec realizován v původním rozsahu, dokáže i dnes překvapit svým promyšleným konceptem. Více informací o budově naleznete zde.

ZŠ a MŠ Bílá

Foto: Vladimír Lacena