ARCHITEKTURA PRVNÍ REPUBLIKY V PRAZE

Poznávejte s námi krásy prvorepublikových staveb!

Ke stému výročí založení Československé republiky jsme se rozhodli vám v rámci projektu Architektura první republiky v Praze postupně představit několik běžně nepřístupných budov, které s tímto obdobím souvisí. Ukážeme vám díla architektů, kteří přinášeli ve své době nové pohledy na architekturu, nebáli se experimentů a inovací nebo pracovali s novými materiály.

Krome pestrosti architektonických stylů (historizující styly, purismus, funkcionaliskus, národní sloh a další) vám chceme ukázat i rozmanitost typologickou. V programovém výběru jsou proto zahrnuté jak prvorepublikové budovy škol, budovy tělovýchovné, bankovní, kulturní, tak stavby reprezentativní, obytné či původně industriální.

V dubnu jsme zpřístupnili reprezentativní palác Archa od architekta Josefa Gočára, který byl postaven v tzv. národním, obloučkovém stylu.

V květnu, v rámci festivalu Open House Praha, jsme pro návštěvníky připravili speciální tematický okruh po 20 budovách z tohoto období.

Od září do listopadu se každou poslední neděli v měsíci otevře minimálně jedna budova reprezentující další z řady prvorepublikových architektonických stylů. V neděli 30. září se budete moci těšit prohlídky budovy Tyršova domu od architekta Františka Krásného, který uspěl v soutěži organizované Československou obcí sokolskou na přestavbu a dostavbu komplexu Michnova paláce na Malé straně.

V den oslav vzniku Československé republiky, 28. října, se kromě Tyršova domu otevřou další budovy, například Dům zemědelské osvěty od Josefa Gočára na Vinohradech nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na Františku od architekta Josefa Fanty. Připraven bude také doprovodný program pro děti i komentované vycházky s architekty po vybraných pražských čtvrtích.

V neděli 25. listopadu pak otevřeme funkcionalistický skvost, komplex budov Základní školy a Mateřské školy Bílá v Dejvicích.

Vstup do budov je zdarma. O čase a formě zpřístupnění budov vás budeme informovat.

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru, aby vám neunikla žádná novinka.

Sledujte naše Facebookové stránky, kde zveřejňujeme pozvánky na jednotlivé události.

 

TISKOVÉ ZPRÁVY
TZ_Open House Praha oslaví 100. let výročí vzniku republiky otevřením prvorepublikových budov. První otevírá již tuto neděli! (25. 4. 2018)

 

ORGANIZAČNÍ TÝM
Hana Švehlová, hlavní koordinátorka projektu – hana.svehlova@openhousepraha.cz
Michaela Pánková, PR a komunikace 
– michaela.pankova@openhousepraha.cz
Renáta Hajnová, David Suchánek, produkce

ZA FINANČNÍ PODPORU PROJEKTU DĚKUJEME

Logo MHMP