Open House pro mě byl v prvním roce dost překvapení, očekával jsem spíše prázný velodrom a proto jsem si s sebou vzal i knihu na čtení. Když jsem se po dvou dnech neustálého náporu lidí konečně zastavil a sečetl počet lidí, kteří se přišli na velodrom na Třebešíně podívat a svézt se, byl to doslova masakr. Další roky jsme to pojali již mnohem lépe a myslím že stejně jako roste razantně úroveň celého festivalu, je to stále lepší i na velodromu. Je bezvadné otevřít areál široké veřejnosti.

Rozhodně bych si přál aby se do festivalu zapojilo ještě více budov a jsem rád že letošní ročník se i přes počáteční problémy podaří uskutečnit. A hlavně doufám, že se u pátého ročníku nekončí.

Marek Mixa, Velodrom na Třebešíně

Z programu Open House Praha 2019 bych si určitě nenechal ujít Strahovský stadion, protože příběh jeho postupného vzniku je skutečně fascinující. Jde o stále ještě největší stadion světa, o jehož dalším osudu není rozhodnuto. Nikdo moc neví co s ním a není tudíž vyloučeno, že jej čeká zánik.

Petr Kučera, architekt

Jsem poctěn, že MČ Praha 8 je opět součástí celosvětové akce Open House Praha, díky které si lidé mohou prohlédnout budovy, které fakticky znají jen zvenku. Věřím, že akce bude letos ještě úspěšnější než v minulých letech. Osobně ji považuji za velký přínos a děkuji za ni.

Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8

Postřižiny byly dobou zkracování, teď máme dobu otevírání a Open House tuto symboliku hezky naplňuje. Zpřístupnit nepřístupné je vždycky atraktivní, odhalit onu pověstnou roušku tajemna láká a na návštěvnosti je to vidět. Podobné akce v některých objektech už probíhají, tedy možnost zažít je i jinak, než je jejich primární funkce. Ovšem na architektonicky mnohem méně zajímavých budovách, což naopak Open House akcentuje. Naše radnice je bezpochyby jednou z nejotevřenějších, i proto jsem za Open House rád a budu rád, když si ho všichni návštěvníci dosyta užijí.

Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6
Jana Cernochova

V Praze najdete mnoho zajímavých budov, které jsou bohužel veřejnosti nepřístupné. Nápad festivalu Open House tyto budovy aspoň jednou ročně předvést v plné kráse dlouhodobě podporuji a i v jubilejním pátém ročníku přeji mnoho spokojených návštěvníků!

Jana Černochová, starostka MČ Praha 2

Tajemství nepřístupných budov se nejlépe objevuje po přelezení plotu, prolezení nedovřeným oknem nebo nenápadném proniknutí přes vrátnici. Taková dobrodružství zůstanou v paměti a většinou se dokonce nikomu nic nestane. V moderní době se objevené prostory dokonce i obsazují.

Open House Praha je méně romantický, ale považuji ho za výborný nápad pro nás starší. Rád jsem se sám jeho prostřednictvím podíval na zajímavá místa – vzpomenu na Invalidovnu, ÚOCHB a Skleňák – a přišlo mi úplně přirozené nechat ostatním nahlédnout do našich budov.

Pavel Ripka, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze

Muzeum studené války, bývalý protiatomový kryt v hotelu Jalta, a super-ekologická kancelářská budova VISIONARY v Holešovicích s běžeckou dráhou na střeše a skvělým zázemím pro cyklisty. Dva zcela opačné přístupy ke světu, městu a k jejich utváření. Doufejme, že ten druhý přístup nám vydrží co nejdéle. Najděte také inspiraci pro sebe na letošním Open House Praha.

Osamu Okamura, architekt, děkan Fakulty umění a architektury TUL

Jedním z poslání Národního památkového ústavu je spravovat a prezentovat veřejnosti jedinečný soubor státních hradů, zámků a dalších památek. Ne všechny architektonicky cenné budovy a kulturní památky jsou však široké veřejnosti běžně přístupné. Zásluhou festivalu Open House Praha mají zájemci možnost taková místa navštívit a prohloubit tak svůj vztah k architektuře, historii a zejména kulturnímu dědictví. Těší mě, že i v letošním roce se Národní památkový ústav do akce aktivně zapojí a v rámci festivalu pozve návštěvníky na prohlídku unikátního barokního areálu karlínské Invalidovny.

Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu

Festival Open House slaví stejně jako IPR Praha 5. narozeniny. Celou tu dobu sdílíme stejnou myšlenku otevřenosti. Když jsme poprvé odemkli budovu návštěvníkům, ukázalo se, že je nezajímá jen to, co za dveřmi najdou. Zajímají je i lidé, kteří zde pracují a projekty, kterým se věnují. A my měli skvělou možnost se o to všechno podělit. Každý rok jich chodí víc a my se každý rok snažíme jim toho ještě víc ukázat. Festival představuje lidem dosud neviděné zákulisí Prahy a nabízí otevřenost namísto otevíracích hodin. Toho si vážíme a jsme rádi u toho.

Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy

Mojí snahou při správě městského majetku je, aby prázdných budov a objektů bylo co nejméně, a většina takových nemovitostí mohla sloužit potřebám občanů hlavního města Prahy.

Jan Chabr, zastupitel, radní, Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů