Tajemství nepřístupných budov se nejlépe objevuje po přelezení plotu, prolezení nedovřeným oknem nebo nenápadném proniknutí přes vrátnici. Taková dobrodružství zůstanou v paměti a většinou se dokonce nikomu nic nestane. V moderní době se objevené prostory dokonce i obsazují.

Open House Praha je méně romantický, ale považuji ho za výborný nápad pro nás starší. Rád jsem se sám jeho prostřednictvím podíval na zajímavá místa – vzpomenu na Invalidovnu, ÚOCHB a Skleňák – a přišlo mi úplně přirozené nechat ostatním nahlédnout do našich budov.

Pavel Ripka, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze

Muzeum studené války, bývalý protiatomový kryt v hotelu Jalta, a super-ekologická kancelářská budova VISIONARY v Holešovicích s běžeckou dráhou na střeše a skvělým zázemím pro cyklisty. Dva zcela opačné přístupy ke světu, městu a k jejich utváření. Doufejme, že ten druhý přístup nám vydrží co nejdéle. Najděte také inspiraci pro sebe na letošním Open House Praha.

Osamu Okamura, architekt, děkan Fakulty umění a architektury TUL

Jedním z poslání Národního památkového ústavu je spravovat a prezentovat veřejnosti jedinečný soubor státních hradů, zámků a dalších památek. Ne všechny architektonicky cenné budovy a kulturní památky jsou však široké veřejnosti běžně přístupné. Zásluhou festivalu Open House Praha mají zájemci možnost taková místa navštívit a prohloubit tak svůj vztah k architektuře, historii a zejména kulturnímu dědictví.

Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu

Festival Open House slaví stejně jako IPR Praha 5. narozeniny. Celou tu dobu sdílíme stejnou myšlenku otevřenosti. Když jsme poprvé odemkli budovu návštěvníkům, ukázalo se, že je nezajímá jen to, co za dveřmi najdou. Zajímají je i lidé, kteří zde pracují a projekty, kterým se věnují. A my měli skvělou možnost se o to všechno podělit. Každý rok jich chodí víc a my se každý rok snažíme jim toho ještě víc ukázat. Festival představuje lidem dosud neviděné zákulisí Prahy a nabízí otevřenost namísto otevíracích hodin. Toho si vážíme a jsme rádi u toho.

Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy

Prozkoumávat nové budovy nám vždy přináší vzrušující, ba objevitelský pocit. To ale není na festivalu Open House Praha to nejdůležitější: poznat i zvnitřku domy, jež dosud byly jen anonymním bodem na mapě, nám umožňuje prohloubit svůj vztah k městu a více srůst s místem, kde žijeme.

Magdalena a Petr Hlaváčkovi, partneři festivalu, Architekti Headhand, s. r. o.

Mojí snahou při správě městského majetku je, aby prázdných budov a objektů bylo co nejméně, a většina takových nemovitostí mohla sloužit potřebám občanů hlavního města Prahy.

Jan Chabr, zastupitel, radní, Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů

Doporučuji neminout Velký strahovský stadion, Desfourský palác a další stavby v majetku Prahy, které se letos podařilo zpřístupnit. Těším se, že se na některém z nich potkáme! Je mi jen opravdu líto, že čtyři ze šesti zpřístupněných míst v majetku hlavního města zejí prázdnotou. To je bohužel velký dluh, který nám zůstal po předchozích vedeních města. Můžu slíbit, že s novou koalicí děláme všechno pro to, aby se to změnilo. Když jsme se před pár měsíci ujali funkcí, dali jsme naše slovo, že vrátit život do opuštěných míst bude naší prioritou. Díky prvním úspěchům můžu říct, že se to postupně daří. Z toho máme velkou radost a motivaci do další práce. Držte nám palce!

Hana Třeštíková, radní pro kulturu hl. m. Prahy

Díky tomuto festivalu, nad nímž jsem ráda převzala záštitu, bude moci široká veřejnost nahlédnout do objektů našeho hlavního města, kam jinak za běžného provozu není umožněn přístup. Projekt si klade za cíl nejen zpřístupnit architektonicky cenné stavby, ale především je zviditelnit a posílit vzájemnou komunikaci mezi zájemci o architekturu a umění vůbec. Do organizace festivalu jsou navíc zapojeny stovky dobrovolníků všech generací, kteří svým pozitivním naladěním a nadšením jistě přivedou celou řadu lidí z řad laické veřejnosti k novým poznatkům a možná i zálibě. Všem návštěvníkům přeji co nejhezčí zážitky a festivalu mnoho dalších úspěšných ročníků.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj

Všichni, kteří se rádi při procházkách Prahou rádi dívají kolem sebe, mají možnost nahlédnout i za některé zavřené dveře a objevit pro sebe další část našeho města. A to je vlastně na Open House Praha to nejkrásnější, že i lidé, kteří jinak Prahu znají jako své boty, nebo si to alespoň myslí, se na ni každý rok mohou podívat opět z dalšího úhlu. Rád bych tedy popřál všem pražským chodcům hezké objevování.

Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy
Eva Jiřičná

Open House je úžasným prostředkem, jak spojovat ty, kteří architekty nejsou s těmi, kteří jimi jsou, nebo by chtěli být… Praha je sama o sobě neobyčejně bohatá na nové i staré architektonické objekty, a jistě bude využívat bohatých příležitostí, které Open House nabízí.

Eva Jiřičná, architektka, patronka Open House Praha, z. ú.