DOPROVODNÝ PROGRAM

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY A PROCHÁZKY

 

Nově jsme připravili ve spolupráci se studenty FF UK čtyři komentované prohlídky s tlumočením do českého znakového jazyka v těchto budovách:
– Clam-Gallasův palác (so 14.00 hodin, ne 10.00 hodin),
– DRN (so 10.00 hodin, ne 14.00 hodin).
Předchozí rezervace na tyto prohlídky není potřeba.

Ve spolupráci s architekty a odborníky jsme pro vás spolu s majiteli či správci budov připravili tyto komentované prohlídky budov a vycházky:

Činžovní dům od architekta Kamila Roškota
prohlídka domu s architektem Zdeňkem Lukešem (so 15.00 hodin, sraz před hlavním vstupem do domu, omezená kapacita)

Desfourský palác
prohlídky paláce s iniciativou Prázdné domy (po oba dva dny v průběhu celého víkendu)

Ďáblický hřbitov
prohlídka s architektem Filipem Ditrichem a bývalým ředitelem pražských hřbitovů Martinem Červeným (so 14.00 hodin, sraz u hlavní brány, Ďáblická 2a)

Evangelický hřbitov ve Strašnicích
prohlídka hřbitova s architektem Filipem Ditrichem a ředitelem Pohřebního ústavu hl. města Prahy Juliem Mlčochem (so 10.00 hodin, sraz u hlavní brány)

Invalidovna
prohlídka budovy s architektem Zdeňkem Lukešem (ne 10.00 hodin, sraz u Obelisku utonulých zákopníků)

Greenline – sídlo společnosti SCS Software
prohlídky s architekty návrhu interiéru kanceláří v průběhu celého víkendu

Gymnázium Jana Keplera
prohlídka prostor tělocvičny se spoluautorem stavby, architektem Jakubem Našincem (ne 14.00 hodin)

Hotel International Praha
prohlídky s historiky architektury v průběhu celého víkendu

Masarykovo – Hlavní nádraží
4 vycházky (so, ne) Mezi dvěma pražskými nádražími s průvodcem Tomášem Bezouškou (České dráhy), více informací a rezervace na: bezouska@zap.cd.cz

Nádraží Praha-Bubny
komentovaná prohlídku objektu a výstavy za účasti vedoucího autorského týmu Pavla Štingla (so 15.00 hodin)
komentovaná prohlídka výstavy s prezentací autora vítězného návrhu na přestavbu nádraží Bubny Ing. arch. Michala Krejčíka ze Studia ARN (ne 15.00 hodin)

Národní technická knihovna
prohlídka knihovny s rektorem AVU doc. MgA. Tomášem Vaňkem, děkanem Akademie výtvarných umění se zaměřením na vznik centrálního uměleckého díla – kreseb Dana Perjovského (so 15.00 hodin, hala služeb Macocha)

Obecní dvůr
komentovaná prohlídka s architektkou Markétou Štěpánkovou z TaK Architects (so 13.00 hodin, omezená kapacita)

Pragovka Art District
komentované prohlídky vybraných prostor areálu s Martinem Vlčkem (so, ne 14.00 hodin)

Pražské kreativní centrum
prohlídky historických budov se sdružením Pragulic (so 11.00 hodin, ne 15.00 hodin)

Schebkův palác
prohlídky s Prague City Tourism (so 14.00 hodin, ne 11.00 hodin)

Ústav organické chemie a biologie AV ČR
prohlídky s architekty návrhu rekonstrukce budovy v průběhu celého víkendu

Upozornění: Kromě vycházek Mezi dvěma nádražími není třeba se na žádnou z dalších komentovaných prohlídek dopředu online registrovat. Některé prohlídky mají však omezenou kapacitu. Z tohoto důvodu bude půl hodiny před začátkem prohlídek na místě srazu k dispozici dobrovolník, který vás zapíše do pořadníku.

VÝSTAVY, PREZENTACE, PŘEDNÁŠKY

 

Areál TESLA
ukázka pražení kávy v pražírně a školicím centru Coffee Club (hlavní budova), dílny umělců v hale M1 – sochař Peter Demek, restaurátor Pavel Kratochvíl, Petr Bělíček, Viktor Pirner, sochař Martin Chmelař

CAMP
výstava metropolitního plánu, infocentrum

Danube House – kanceláře společnosti Ackee
video a fotodokumentace z výstavby

Expo 58
videoprezentace prolínání minulosti se současností

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
prezentace biomedicínských zařízení

Greenline – sídlo společnosti SCS Software
promítání videí k vývoji PC her; smyčka s fotografiemi; možnost vyzkoušet si pohyblivý simulátor jízdy s kamiónem, včetně jízdy ve virtuální realitě

Hotel International Praha
výstava dokumentů, plánů, výkresů a fotografií z období výstavby hotelu

Kostel sv. Anny – Pražská křižovatka
výstava fotografií z fungování Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Libeňský zámek
výstava: TGM to nikdy nebude mít lehké

Místodržitelský letohrádek
výstava dobových kreseb, fotografií, pohledů a plánů budovy a interiérů; přednáška o souboru dochovaných periodik a současné funkci budovy; obrazová prezentace dobových novin a časopisů

Nádraží Praha-Bubny
výstava o budoucím záměru stanice Bubny přístupná po celou dobu festivalu
veřejná diskuse na téma: SOCHY V PROSTORU MĚSTA (ne 16.30 hodin)
Téma je vztaženo ke konkrétnímu místu Prahy, bývalému Radiotrhu v sousedství Veletržního paláce, odkud byly válečné židovské transporty vypraveny. Účast přislíbil sochař Pavel Karous, radní pro územní rozvoj Prahy 7 Lenka Burgerová a další.

Nádraží prezidenta Wilsona, Praha hlavní nádraží
výstava historických fotografií a materiálů

Národní technická knihovna
prezentace hlavního architekta vítězného projektu budovy knihovny doc. Mgr. ak. arch. Romana Brychty z UMPRUM a ateliéru Projektil architekti s navazující projekcí dokumentu Memory o stavbě NTK (so 10.00 hodin)

Památník národního písemnictví – Malá vila
interaktivní výstava Nejkrásnější české knihy roku 2017; stálá expozice pracovny Ladislava Mňačka

Palác Metro – Divadlo Image
výstava fotografií, plánů a projektů z rekonstrukce divadla mezi lety 2015–2016

Parní mlýny – kanceláře společnosti HBO
smyčka s produkcí HBO

Petschkův palác – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
výstava dobových fotografií a výkresů projektové dokumentace

Port X
smyčka s fotografiemi

Pragovka Art District
otevřené galerie, nedělní Art bazaar – prodejní trh rezidentů z Pragovky ve venkovním prostranství od 10.30, venkovní DJ set, akustická jam session, komentované prohlídky dernisáží výstav Petry Brázdilové a Martina Matouška (ne, od 18.30 hodin)

Pražské kreativní centrum
prezentace propagačních materiálů partnerů a jejich činností v prostorách domu U Zlatého rohu; otevřená čítárna Skautského institutu

Studio PRÁM
výstava uměleckých děl členů studia

Tyršův dům
stálá výstava fotografií a artefaktů k historii budovy

Ústav organické chemie a biologie AV ČR
promítání fotografií z historie budovy; možnost nahlédnutí do zrekonstruované pracovny A. Holého

Ústřední telekomunikační budova CETIN
výstava fotografií a exponátů dokumentující historii budovy a vývoj v oblasti telekomunikace

Winternitzova vila
výstava o vile (součástí prohlídky)

Základní škola a Mateřská škola Bílá
výstava k historii školy

 

OSTATNÍ PROGRAMY

 

Evangelický hřbitov ve Strašnicích
bohoslužba Církve československé husitské ve hřbitovní kapli (ne 9.30 hodin)

Libeňský zámek
Hovory v mlčení aneb Dialog o lásce, demokracii a humanitě – hudebně-literární představení inspirované dílem Karla Čapka Hovory s T. G. Masarykem, sobota 19.00 hodin, rezervace na: 222 805 112

Společenské centrum BETHANY
studium bible a bohoslužba Církve adventistů sedmého dne (so 10.00 a 11.30 hodin)

Velodrom na Třebešíně
bezplatné půjčování kol a helem, trénink dětských cyklistů TJ Kovo v rámci ukázky jízdy na dráze, závody

Vinařství Salabka
ochutnávky místního vína a pálenky