Archive

12 LOFTS

12 LOFTS

1435 mm / Nákladové nádraží Žižkov

1435 mm / Freight Railway Station Žižkov

Palác Archa (Legiobanka)

Archa Palace

Společenské centrum BETHANY

BETHANY Community Centre

ZS a MS Bila

Bílá Elementary School and Nursery School

Centrum architektury a městského plánování (CAMP)

Center for Architecture and Metropolitan Planning (CAMP)

Ústřední telekomunikační budova CETIN

Central Telecommunication Building CETIN (Czech Telecommunications Infrastructure, Inc.)

Chráněné zdravotnické pracoviště KO 17 (kryt) – Thomayerova nemocnice

Chráněné zdravotnické pracoviště KO 17 (kryt) – Thomayerova nemocnice [Protected health department KO 17 (Cover) – Thomayer Hospital]

Kostel sv. Anny – Pražská křižovatka

Church of St. Anna – Prague Crossroads

Rezidence primátora hl. m. Prahy

City Mayor’s Residency

Clam-Gallasův palác

Clam-Gallas Palace

Ďáblický hřbitov

Ďáblice Cemetery

prostory spol. Ackee

Danube House – Ackee Offices

DELTA

DELTA

Desfourský palác

Desfours Palace

DRN

DRN

ZŠ Duhovka

Duhovka Elementary School

Gymnázium Duhovka

Duhovka High School

Mateřská škola Duhovka

Duhovka Preschool

Sídlo AVAST Software – Enterprise Office Center

Enterprise Office Centre – Headquarters of AVAST Software

Palác Ericsson

Ericsson Palace

Evangelický hřbitov ve Strašnicích

Evangelic Cemetery in Strašnice

Expo 58 – sídlo společnosti Havas

Expo 58 – Havas headquarters

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague

Fakulta strojní ČVUT v Praze

Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze [Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague]

Filadelfie

FILADELFIE Building

Skleněný palác (výřez)

Glass Palace – tenement house of the Czech Land Bank

Zlatý Anděl

Golden Angel

Mistodrzitelsky letohradek

Governor’s Summer Palace

Grabova vila

Grab Villa

Greenline – sídlo společnosti SCS Software

Greenline – SCS Software headquarters

Invalidovna

Hotel des Invalides

Hotel International Praha

Hotel International Prague

Dům U Kamenného zvonu

House at the Stone Bell, Prague City Gallery

Dům U Dvou zlatých medvědů

House at the Two Golden Bears

Dům módy

House of Fashion

Dům odborových svazů

House of Trade Unions

ÚOCHB – Nová budova

Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the CAS – historical and new building

Gymnázium Jana Keplera

Johannes Kepler Gymnasium

Kramářova vila

Kramář Villa

Palác Křižík II – sídlo společnosti Seznam.cz

Křižík II Palace – Headquarters of Seznam.cz

Libeňský zámek

Libeň Chateau

Libeňský plynojem

Libeň gas holder

Main Point Karlín – centrála VIG ČR

Main Point Karlín – Headquarters of VIG ČR, Kooperativa pojišťovna, Inc., Vienna Insurance Group

Masarykovo nadrazi

Masaryk Railway Station

Palác Metro

Metro Palace

Divadlo Image_Palác Metro

Metro Palace – Image Theatre

Ministerstvo zemědělství ČR

Ministry of Agriculture of the Czech Republic

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic

PNP_Malá vila

Museum of Czech Literature (MCL) – Little Villa

Národní dům v Karlíně – sídlo Českého rozhlasu Regina a Region

National House in Karlín – Headquarters of Czech Radio Regina and Region

Nile House

Nile House

Obecní dvůr

Old Town Court

Palác Lucerna

Palác Lucerna (Lucerna (Lantern) Palace)

Petschkův palác

Petschek Palace – Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic

Areál Podkovářská

Podkovářská Premises

PORT X

PORT X

Port#58

PORT#58

Pragovka

Pragovka Art District

Dům U zlatého rohu

Prague Creative Center

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Prague Institute of Planning and Development

Nádraží Bubny

Praha-Bubny Railway Station

Studio PRAM

PRÁM Studio

QUADRIO Building – multifunkční objekt, sídlo CPI Property Group

QUADRIO – a multifunctional building

Raiffeisen stavební spořitelna

Raiffeisen Loan Association Building – headquarters

Salabka Winery

Sazka

SAZKA

Schebkův palác

Schebek Palace, the seat of CERGE-EI

Pivovar Staropramen

Staropramen Brewery

Parní mlýny

Steam Mills – Offices of Etnetera

Parní mlýny_HBO

Stock Steam Mill (Classic 7 Business Park) – Offices of HBO Europe

Strahovský klášter – bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Strahov Monastery

Elektrárna Štvanice

Štvanice Power Station

Činžovní dům od architekta Kamila Roškota

Tenement house by architect Kamil Roškot

Tesla

TESLA Premises

Dům U Zlatého rohu

The House at the Golden Horn

PNP - Sál Boženy Němcové

The Museum of Czech Literature – Strahov Monastery

The National Gallery in Prague – Salm Palace

NG – Schwarzenberský palác

The National Gallery in Prague – Schwarzenberg Palace

NG – Sternbersky palac

The National Gallery in Prague – Šternberg Palace

Národní technická knihovna

The National Library of Technology

Velodrom Třebešín

Trebešín Velodrome

Tyršův dům

Tyrš House and Michna Palace

VŠCHT

University of Chemistry and Technology, Prague (UCT)

ÚOCHB – Nová budova

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR [The Institute of Organic Chemistry and Biochemistry CAS CR] – historical building

Vila Lanna

Vila Lanna [Villa Lanna]

Winternitzova vila

Villa Winternitz

Hlavní nádraží

Wilson Station, Prague Main Railway Station

Zátkova sodovkárna – sídlo společnosti Ogilvy

Zátka’s Soda Plant – the Ogilvy Company headquarters