PROGRAM OF THE FESTIVAL 2018 (19.–20. 5.)

Palác Archa (Legiobanka)

Archa Palace

Společenské centrum BETHANY

BETHANY Community Centre

ZS a MS Bila

Bílá Elementary School and Nursery School

Centrum architektury a městského plánování (CAMP)

Center for Architecture and Metropolitan Planning (CAMP)

Ústřední telekomunikační budova CETIN

Central Telecommunication Building CETIN (Czech Telecommunications Infrastructure, Inc.)

Kostel sv. Anny – Pražská křižovatka

Church of St. Anna – Prague Crossroads

Clam-Gallasův palác

Clam-Gallas Palace

Ďáblický hřbitov

Ďáblice Cemetery

prostory spol. Ackee

Danube House – Ackee Offices

DELTA

DELTA

Desfourský palác

Desfours Palace

DRN

DRN

ZŠ Duhovka

Duhovka Elementary School

Gymnázium Duhovka

Duhovka High School

Mateřská škola Duhovka

Duhovka Preschool

Palác Ericsson

Ericsson Palace

Evangelický hřbitov ve Strašnicích

Evangelic Cemetery in Strašnice

Expo 58 – sídlo společnosti Havas

Expo 58 – Havas headquarters

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague

Fakulta strojní ČVUT v Praze

Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague

Filadelfie

FILADELFIE Building

Mistodrzitelsky letohradek

Governor’s Summer Palace

Grabova vila

Grab Villa

Greenline – sídlo společnosti SCS Software

Greenline – SCS Software headquarters

Invalidovna

Hotel des Invalides

Hotel International Praha

Hotel International Prague

Dům U Dvou zlatých medvědů

House at the Two Golden Bears

ÚOCHB – Nová budova

Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the CAS – historical and new building

Gymnázium Jana Keplera

Johannes Kepler Gymnasium

Kramářova vila

Kramář Villa

Palác Křižík II – sídlo společnosti Seznam.cz

Křižík II Palace – Headquarters of Seznam.cz

Libeňský zámek

Libeň Chateau

Main Point Karlín – centrála VIG ČR

Main Point Karlín – Headquarters of VIG ČR, Kooperativa pojišťovna, Inc., Vienna Insurance Group

Masarykovo nadrazi

Masaryk Railway Station

Palác Metro

Metro Palace

Divadlo Image_Palác Metro

Metro Palace – Image Theater

Ministerstvo zemědělství ČR

Ministry of Agriculture of the Czech Republic

PNP_Malá vila

Museum of Czech Literature (MCL) – Little Villa

Národní dům v Karlíně – sídlo Českého rozhlasu Regina a Region

National House in Karlín – Headquarters of Czech Radio Regina and Region

Obecní dvůr

Old Town Court

Petschkův palác

Petschek’s Palace – Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic

Areál Podkovářská

Podkovářská Premises

PORT X

PORT X

Port#58

PORT#58

Pragovka

Pragovka Art District

Dům U zlatého rohu

Prague Creative Center

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Prague Institute of Planning and Development

Nádraží Bubny

Praha-Bubny Railway Station

Studio PRAM

PRÁM Studio

QUADRIO Building – multifunkční objekt, sídlo CPI Property Group

QUADRIO – a multifunctional building

Raiffeisen stavební spořitelna

Raiffeisen Loan Association Building – headquarters

Salabka Winery

Schebkův palác

Schebek Palace, the seat of CERGE-EI

Parní mlýny

Steam Mills – Offices of Etnetera

Parní mlýny_HBO

Steam Mills – Offices of HBO Europe

Činžovní dům od architekta Kamila Roškota

Tenement house by architect Kamil Roškot

Tesla

TESLA Premises

Národní technická knihovna

The National Library of Technology

Velodrom Třebešín

Trebešín Velodrome

Tyršův dům

Tyrš House and Michna Palace

Winternitzova vila

Villa Winternitz

Hlavní nádraží

Wilson Station, Prague Main Railway Station

Zátkova sodovkárna – sídlo společnosti Ogilvy

Zátka’s Soda Plant – the Ogilvy Company headquarters