Grabova vila

foyer a místnosti v přízemí

sobota, neděle 10.00–18.00 hodin

Fotografie: archiv budovy

Doprava: metro B / tram (Palmovka) / bus (Palmovka)
Forma zpřístupnění: volně

Architektura první republiky

Adresa: Na Košince 502/1, Praha 8-Libeň
Rok: 90. léta 19. století, 1928–1929 (přestavba)
Architekti: Josef Blecha

Velkolepou historizující vilu si nechala jako své rodinné sídlo postavit rodina průmyslníků židovského původu. V turbulentním 20. století pak vila sloužila dosti rozmanitým účelům – byl zde dívčí domov, sídlo Hitlerjugend, četnická stanice, kojenecký ústav, jesle či zdravotnická škola. Dnes objekt užívá Úřad městské části Praha 8 a v rámci festivalu si můžete volně prohlédnout jeho umělecky cenné reprezentační prostory.