Husův sbor Vinohrady

prostor kostela, kolumbárium a věž

neděle 28. října, 13.00–18.00 hodin

Fotografie: Andrea Šenkyříková, Hana Krejbichová

Doprava: metro A (Jiřího z Poděbrad) / tram (Vinohradská vodárna)
Forma zpřístupnění: skupiny dle kapacity prohlídky (průběžně)
Toaletyvýhledy

Adresa: Dykova 51/1, Praha 2-Vinohrady
Rok: 1932–1933; 1938 (kolumbárium); 1999–2011 rekonstrukce
Architekti: Pavel Janák; Jiří Jakub (kolumbárium); atelier MCA (rekonstrukce)

Vinohradský Husův sbor stojící v těsném sousedství Vinohradské vodárny je netradičním církevním komplexem postaveným v letech 1932–1933 podle návrhu architekta Pavla Janáka. Jeho dominantou je sněhobílá, subtilní věž, která významně dotváří panorama pražských Vinohrad. S

tavba postavená v tehdy značně pokrokovém konstruktivistickém stylu se skládá z vlastní modlitebny Československé církve husitské, věže a obytného domu. Interiér modlitebny překvapí svou moderností a důmyslnou dispozicí. Její prostor připomínající amfiteátr, se směrem k presbytáři mírně svažuje, což umožňuje dobrou viditelnost kněze z každého místa v síni. Pod modlitebnou se původně nacházel i divadelní sál, později v roce 1938 přestavěn na kolumbárium. Pětipatrový přiléhající obytný objekt slouží jsou kanceláře farního úřadu a pro nájemní bydlení.

Nejvýraznějším prvkem celého komplexu je bezesporu 34,5 m vysoká šestipatrová věž, kterou korunuje 2,35 m vysoký měděný kalich o váze 700 kg. Skeletová železobetonová dominanta byla původně zamýšlena jako zvonice. Pro nedostatek finančních prostředků však záměr zvonice dlouho zůstal pouze na papíře, zrealizován byl až v roce 2011.