Husův sbor Vršovice

kostel, divadlo, kolumbárium, sakristie

neděle 28. října, 11.30–18.00 hodin

Fotografie: Hana Krejbichová, archiv budovy

Doprava: tram (Vršovické náměstí)
Forma zpřístupnění: skupiny dle kapacity prohlídky (průběžně)
Toalety

Adresa: Moskevská 34, Praha 10-Vršovice
Rok: 1930
Architekti: Karel Truksa

Kolik znáte kostelů s vlastním divadelním sálem včetně technického zázemí? Unikátní vršovická stavba snoubí ryze sakrální charakter chrámu Československé církve husitské s projektem kompletního divadla.

Husův sbor Vršovice byl od počátku navržen jako multifunkční budova. Autorem návrhu byl Karel Truksa, architekt v jehož tvorbě se snoubí individualistická moderna s prvky funkcionalistmu a konstruktivismu. Podle jeho projektu byl zbudován divadelní sál pro 295 sedících diváků, který, kromě dvou galerií a prostoru pro orchestr, zahrnoval také zkušebny, šatny, maskérny a kanceláře administrativy divadla. V objektu se nacházely také nájemní byty, a dokonce i pobočka banky. Příjmy z pronájmu těchto prostor byly využívány na výdaje spojené s údržbou i na vlastní pastorační a sociální činnost sboru. Dominantou stavby je mohutná, čtyřboká, téměř 26 metrů vysoká věž, zakončená stylizovaným čtverhranným kalichem a křížem.

Prohlídka Husova sboru obsáhne jak prostory kostela, tak divadelního sálu, kde dnes působí Vršovické divadlo MANA pořádající různorodé kulturní akce.


Zajímavost:

  • Projekt absolventa ČVUT v Praze, architekta Karla Truksy, byl vybrán v roce 1929. Realizace stavby proběhla během jediného roku.