KONTAKT

DORUČOVACÍ A FAKTURAČNÍ ADRESA

Open House Praha, z. ú.
Bubenečská 347/25, 160 00 Praha 6
IČ: 03034992
Číslo účtu: 2600626911/2010
zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 30

ORGANIZAČNÍ TÝM 

Andrea Šenkyříková – ředitelka, andrea.senkyrikova@openhousepraha.cz
Radek Hábl – finanční řízení, radek.habl@openhousepraha.cz
Michaela Pánková – PR a komunikace, michaela.pankova@openhousepraha.cz
Magdalena Hlaváčková – program, magda.hlavackova@openhousepraha.cz
Klára Veselá – dobrovolnický program, klara.vesela@openhousepraha.cz
Kateřina Hrozová – fundraising, katerina.hrozova@openhousepraha.cz
Tereza Kaucká – produkce, tereza.kaucka@openhousepraha.cz
Adéla Jarošová – produkce, adela.jarosova@openhousepraha.cz
Radana Tichavská – účetní, radana.tichavska@openhousepraha.cz


EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI 2018

Webové stránky: Matěj Šenkyřík
Doprovodný program pro neslyšíci: Eliška Mikesková
Podklady pro PR: Kateřina Chobotová, Katka Nováková, Jana Olejníková, Zuzana Reingraberová, Jarmila Řehořková
Podklady pro dobrovolníky: Magdaléna Hlaváčková, Kateřina Eklová, Rozálie Kašparová, Silva Matisová, Kryštof Kratochvíl, Eliška Peřinová, Ivana Složilová, Markéta Gossová
Open House Corps: Marta Voršiláková, Kateřina Holotová, David Suchánek, Markéta Ekrtová, Lea Luxemburgová, Emilia Rybak, Michaela Švandová, Renata Hajnová, Kateřina Nováková, Michaela Kolářová, Ivana Hájíčková, Ivana Srnská
Architektura první republiky v Praze: Hana Švehlová, Renata Hajnová, Tereza Vosáhlová, David Suchánek
Grafický design: Lukáš Franz
Ilustrace: Jan Šrámek alias Kolouch
Video: Tomáš Princ
Překlady: Leoš Fuksa, Markéta Gossová, Nikol Ossendorfová
Korektury anglických textů: Mary Hawker
Listy pro malé architekty: Magdaléna Hlaváčková, Magdalena Rutová, Nina Rutová, Alina Sereda, Rozálie Kašparová
Děkujeme za odborné poradenství Zdeňku Lukešovi, Jiřímu Jarošovi, Jakubovi Machačkovi, Janu Jehlíkovi, Anně Beatě Háblové, Štěpánu Klimešovi, Janě Křížové a Ladislavě Kremličkové.

Pojištění odpovědnosti dobrovolníků za újmu je realizováno ve spolupráci s HESTIA – Centrem pro dobrovolnictví, z. ú.