KONTAKT

DORUČOVACÍ A FAKTURAČNÍ ADRESA

Open House Praha, z. ú.
Bubenečská 347/25, 160 00 Praha 6
IČ: 03034992
Číslo účtu: 2600626911/2010
zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 30

ORGANIZAČNÍ TÝM 

Andrea Šenkyříková – ředitelka a zakladatelka, andrea.senkyrikova@openhousepraha.cz
Radek Hábl – finanční řízení, radek.habl@openhousepraha.cz
Michaela Pánková – PR a komunikace, michaela.pankova@openhousepraha.cz
Magdalena Hlaváčková – program, magda.hlavackova@openhousepraha.cz
Klára Veselá – dobrovolnický program, klara.vesela@openhousepraha.cz
Kateřina Hrozová – fundraising, katerina.hrozova@openhousepraha.cz
Renata Badalíková – fundraising, renata.badalikova@openhousepraha.cz
Tereza Kaucká – asistentka, tereza.kaucka@openhousepraha.cz
Adéla Jarošová – koordinátorka fotografů, adela.jarosova@openhousepraha.cz
Radana Tichavská – účetní, radana.tichavska@openhousepraha.cz