KONTAKT

DORUČOVACÍ A FAKTURAČNÍ ADRESA

Open House Praha, z. ú.
Bubenečská 347/25, 160 00 Praha 6
IČ: 03034992
Číslo účtu: 2600626911/2010
zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 30

ORGANIZAČNÍ TÝM 

Andrea Šenkyříková – ředitelka a zakladatelka, andrea.senkyrikova@openhousepraha.cz
Klára Veselá – koordinátorka dobrovolníků, klara.vesela@openhousepraha.cz
Michaela Pánková – manažerka PR a komunikace, michaela.pankova@openhousepraha.cz
Tereza Kaucká – produkce, tereza.kaucka@openhousepraha.cz
Radana Tichavská – finanční řízení a účetnictví, radana.tichavska@openhousepraha.cz

 

DALŠÍ SPOLUPRACOVNÍCI

Magdalena Hlaváčková – odborná garance programu, magda.hlavackova@openhousepraha.cz
Renata Badalíková – fundraising, renata.badalikova@openhousepraha.cz
Ondřej Veselý – asistent produkce, ondrej.vesely@openhousepraha.cz
Jana Olejníková – event manažerka, jana.olejnikova@openhousepraha.cz
Dagmar Strnadová – event manažerka, dagmar.strnadova@openhousepraha.cz
Michaela Hráská – asistentka PR, michaela.hraska@openhousepraha.cz