Kostel Nejsvětějšího srdce páně

kostel, krypta, spodní část věže (věž nebude z důvodu rekonstrukce ramp přístupná)

neděle 28. října, 13.00–17.00 hodin

Doprava: metro A, tram (Jiřího z Poděbrad)
Forma zpřístupnění: skupiny dle kapacity prohlídky (průběžně)
Toalety

Adresa: nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3-Vinohrady
Rok: 1928–1932
Architekti: Jože Plečnik, Otto Rothmayer

Kostel na náměstí Jiřího z Poděbrad od slovinského architekta Jožeho Plečnika patří mezi nejvýznamnější moderní sakrální stavby v České Republice. Snoubí se v něm inspirace antickou a starokřesťanskou architekturou s autorovou snahou vytvořit moderní kostel odpovídající tehdejším potřebám církve.

Monumentální stavba, jejíž fasáda je tvořena režným obkladem v kombinaci s umělou žulou, upoutá kolemjdoucí na první pohled. Připomíná totiž svým vzorem královský hermelín. Také interiéry byly řešeny značně progresivně, například tím, že prostor pro kněží a samotná loď kostela tvoří jednolitý celek, nejsou od sebe nijak odděleny. Dominantou kostela je široká věž dosahující výšky přes čtyřicet metrů, na jejímž vrcholu se nachází obrovská měděná báň osazená čtyřmetrovým křížem. Věděli jste, že na věži kostela se nachází největší prosklené hodiny v Česku? Jedná se fakticky o obrovské věžní okno, jehož průměr dosahuje bezmála 8 metrů.

Věž nebude z důvodů rekonstrukce přístupná, nicméně v rámci prohlídky se budete moci podívat do podzemní kaple, která je považována za Plečnikův nejspirituálnější prostor. Přijďte si prohlédnout zcela unikátní sakrální národní kulturní památku, která symbolicky propojuje Vinohrady s Pražským hradem, a to nejen osobou geniálního slovinského stavitele, ale také například využitím kamenů z archeologických průzkumů Pražského hradu.


Zajímavosti:

  • V roce 2018 dostane kostel nový oltář, a to podle návrhu Josefa Pleskota a Norberta Schmidta.
  • Kameny v oblouku nad oltářní menzou v kryptě pocházejí z archeologických průzkumů třetího nádvoří Pražského hradu a rovněž oltářní stěna krypty obsahuje úlomky z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
  • Během druhé světové války bylo okupanty šest zvonů z věže roztaveno pro výrobu zbraní, v roce 1992 byly vráceny dvě kopie.
  • Po návratu do rodné Ljubljaně převzal práce na kostele Plečnikův žák Otto Rothmayer.
  • Plečnik navrhl i okolní úpravu náměstí. Ta však nebyla nikdy dokončena, navíc realizované úpravy z větší části nepřečkaly pozdější výstavbu podzemních krytů a stanice metra.