Kostel svatého Václava ve Vršovicích

hlavní loď, kůr, boční prostory, bývalá pohřební kaple, dolní střecha

neděle 28. října, 12.00–18.00 hodin

Fotografie: Hana Krejbichová, archiv budovy

Doprava: tram (Čechovo náměstí)
Forma zpřístupnění: volně i po skupinách s průvodcem (skupiny dle kapacity prohlídky)
bezbariérový přístupčástečněToalety

Adresa: nám. Svatopluka Čecha 1348/3, Praha 10-Vršovice
Rok: 1928–1930
Architekti: Josef Gočár a Alois Wachsman

Štíhlá hranolová zvonice tyčící se na vršovickém horizontu jako bílý maják, z něhož do noci žlutě září opaxitový kříž…  Ano, řeč je o originálním kostele na náměstí Svatopluka Čecha ve Vršovicích, který je proslulý svým výrazným funkcionalistickým slohem architekta Josefa Gočára. Jednalo se navíc o vůbec první český kostel postavený s využitím železobetonové konstrukce. Tato kulturní památka z roku 1930 svojí osobitou architekturou a fantastickým souladem s okolním terénem významně definuje ráz náměstí a jeho okolí.

Rozložité schodiště vás zavede do prosvětlené chrámové lodi, jejíž podélný půdorys se mírně zužuje směrem k hlavnímu oltáři, což zvyšuje hloubkovou působivost. Díky železobetonové konstrukci zde nenajdete sloupy, které by oddělovaly hlavní chrámovou loď od bočních. Zajímavé je rovněž řešení osvětlení: denní světlo sem dopadá širokými střešními okny a jeho intenzita se stupňuje směrem k hlavnímu oltáři, což vytváří optickou iluzi nekonečného prostoru. Dominantou kostela je hranolovitá věž tyčící se do výšky 56 metrů nad předsíní kostela, jejíž čelní stěna je zasklena luxfery. Přijďte se pokochat tímto majestátním inspirativním prostorem!


Zajímavosti:

  • Návrh kostela vznikl na základě veřejné architektonické soutěže vypsané 5. listopadu 1927. Z 52 návrhů nebyl nejprve vybrán jednoznačný vítěz, o rozpracování byli požádáni tři architekti. Jako nejlepší byla 2. července 1928 vybrána varianta Josefa Gočára.
  • Alois Wachsmann navrhnul dnes již zaniklou barevnost interiéru kostela.
  • Kostel byl postaven k oslavě svatováclavského milénia (1000 let od úmrtí sv. Václava) v roce 1929.