Libeňský plynojem

zahrada / prostor aerodynamického tunelu pod libeňským plynojemem, měřicí prostor aerodynamického tunelu

sobota, neděle 10.00–18.00 hodin

Fotografie: Martin Bělohradský, Vladimír Lacena (OHP), archiv budovy

Doprava: metro B – Palmovka; tram 1, 3, 6, 8, 10, 14, 16, 25 – Palmovka
Forma zpřístupnění: volně / skupiny dle kapacity prohlídky (max. 10 lidí ve skupině, poslední prohlídka v 17.00 hodin)
Toaletyvýhledy

Adresa: V Mezihoří 2228/2a, Praha 8
Rok: 1932
Architekti: Tomáš Keclík

První kulový tlakový plynojem v Čechách z roku 1932 měl vypomoci plynárně v Michli se zásobováním rostoucích průmyslových podniků v oblasti Libně, Karlína, Holešovic a Vysočan. Během druhé světové války ale v plynojemu explodoval projektil a po rozsáhlé opravě se již objekt ke své původní funkci nevrátil. Unikátní technická stavba se dnes využívá při testování aerodynamických vlastností letounů či jejich částí. Tuto kulturně-technickou památku byste si na své cestě Libní neměli nechat ujít.