Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

vstupní hala, prosklená kopule a vybrané reprezentativní prostory se zpřístupněnými balkony

neděle 28. října, 10.00–18.00 hodin

Doprava: tram (Dlouhá třída) / bus (Nemocnice Na Františku)
Forma zpřístupnění: skupiny dle kapacity prohlídky (průběžně)
bezbariérový přístupčástečněToaletyvýhledy

Adresa: Na Františku 1039/32, Praha 1-Staré město
Rok: 1934
Architekti: Josef Fanta

Také vás v noci přitahuje zářící kupole budovy ministerstva průmyslu a obchodu od Josefa Fanty, mimo jiné architekta pražského hlavního nádraží? Budova ministerstva nacházející se v těsném sousedství Anežského kláštera se již od svého dokončení v roce 1934 stala neodmyslitelnou součástí pražského panorámatu.

Projekt Josefa Fanty, představitele české secesní architektury, byl vybrán na základě veřejné soutěže. Třípatrová monumentální budova, jejíž hlavní vchod směřuje k vltavskému nábřeží, je obložena kamennými fasádami ze žuly a pískovce. Fantův rukopis je plně cítit i v interiéru. Palác oplývá bohatou sochařskou výzdobou, na které se podílelo 14 umělců.

Prohlídka vás zavede do architektonicky významných prostor, jako pracovny a jednací sály s balkony. Přes oválnou schodišťovou dvoranu vystoupáte až do prosklené kupole nabízející neobvyklé výhledy na Prahu. Přestože budova prošla po druhé světové válce poměrně rozsáhlými vnitřními stavebními úpravami, podařilo se dodnes zachovat její stylový charakter a mnohé původní prvky vnitřního vybavení.


Zajímavosti:

  • Vnější výzdoba budovy odkazuje k její původní funkci – sídlilo zde od počátku Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností a také Patentní úřad. Na průčelí nalezneme figurální plastiky v nadživotní velikosti, symboly Průmyslu, Obchodu, Řemesla a Plavby.