O NÁS

Open House Praha, z.ú. je nezisková organizace, jejímž účelem je podporovat a posilovat aktivní zájem veřejnosti o místo, kde bydlí, vnímat vliv architektury, designu, veřejného prostoru a umění na kvalitu našeho života v širších urbanistických, historických a kulturních souvislostech, především v hl. městě Praze.

Architektura je součástí našeho každodenního života a Open House Praha vás zve k jejímu netradičnímu objevování.

  • organizujeme víkendový festival s desítkami otevřených běžně nepřístupných budov,
  • zprostředkujeme široké veřejnosti přímou zkušenost s architekturou,
  • poskytujeme vzdělávací materiály pro děti,
  • nabízíme stovkám dobrovolníků strávit aktivně a smysluplně festivalový víkend,
  • propojujeme v dobrovolnickém programu mladou generaci se zapojenými seniory (průřezově generacemi i různými profesemi),
  • přispíváme ke změnám s cílem rozšířit povědomí o architektuře mezi laickou veřejností, aby dokázala své dojmy a přání formulovat a obhájit.

Od roku 2014 jsme hrdou součástí celosvětové sítě Open House Worldwide, která sdružuje 40 partnerských měst a přidávají se další. Prostřednictvím aktivního členství propagujeme Prahu jako otevřené kulturní město, rozvíjíme dobré jméno festivalu na národní i mezinárodní úrovni.

 

Správní rada Open House Praha, z.ú.

Michaela Pánková, předsedkyně

Magdalena Hlaváčková

Ema Pospíšilová

 

Dokumenty Open House Praha, z. ú.

Závěrečná zpráva OHP 2017

Výroční zpráva OHP 2016

Výroční zpráva OHP 2015

Zakládací listina

 

Výroční zprávy s účetní závěrkou:

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015