Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8

Adresa:
Rok:
Architekti:

Jsem poctěn, že MČ Praha 8 je opět součástí celosvětové akce Open House Praha, díky které si lidé mohou prohlédnout budovy, které fakticky znají jen zvenku. Věřím, že akce bude letos ještě úspěšnější než v minulých letech. Osobně ji považuji za velký přínos a děkuji za ni.