PODPOŘTE NÁS

Číslo účtu:
2600626911/2010 (Fio banka) 

Nabízíme vám nevšední zážitky, některým dokonce plníme dětské sny!

I když je vstup do budov zdarma, přípravy a realizace festivalu provázejí nemalé finanční náklady. Přípravám svůj volný čas věnuje intenzivně 6 nadšenců včetně maminek na mateřské dovolené. Bez vás a vaší podpory bychom to nedokázali. Vážíme si každého daru v jakékoliv výši. Za podporu děkujeme!

Vaše finance nám umožní zajistit:

  • vzdělávací programy;
  • tým pro zajištění zpřístupnění budov;
  • práci odborných profesí (např. grafika, korektury, překlady, editace, právní a jiné odborné konzultační služby aj.);
  • koordinaci a školení dobrovolníků;
  • poděkování dobrovolníkům (triko, voucher na občerstvení během festivalu);
  • tvorbu a tisk katalogu a propagačních materiálů;
  • řízení, administrativní zázemí a provoz;
  • získávání dalších dárců.


V průběhu festivalu
nás můžete podpořit zakoupením katalogu, mapy, trika nebo tašky. Děkujeme!


Firemní dárci a jednotlivci

Potvrzení o daru nebo darovací smlouvu vám rádi připravíme, prosím, kontaktujte Radanu Tichavskou (radana.tichavska@openhousepraha.cz).

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně.

Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Ke stažení Závěrečná zpráva 2016, Závěrečná zpráva 2017