Vážení příznivci festivalu,

těší mě, že vás mohu pozdravit při příležitosti konání již 5. ročníku Open House Praha. Díky tomuto festivalu, nad nímž jsem ráda převzala záštitu, bude moci široká veřejnost nahlédnout do objektů našeho hlavního města, kam jinak za běžného provozu není umožněn přístup. Projekt si klade za cíl nejen zpřístupnit architektonicky cenné stavby, ale především je zviditelnit a posílit vzájemnou komunikaci mezi zájemci o architekturu a umění vůbec. Do organizace festivalu jsou navíc zapojeny stovky dobrovolníků všech generací, kteří svým pozitivním naladěním a nadšením jistě přivedou celou řadu lidí z řad laické veřejnosti k novým poznatkům a možná i zálibě.

Všem návštěvníkům přeji co nejhezčí zážitky a festivalu mnoho dalších úspěšných ročníků.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj

Opět mají všichni, kteří se rádi při procházkách Prahou rádi dívají kolem sebe, možnost nahlédnout i za některé zavřené dveře a objevit pro sebe další část našeho města. A to je vlastně na Open House Praha to nejkrásnější, že i lidé, kteří jinak Prahu znají jako své boty, nebo si to alespoň myslí, se na ni každý rok mohou podívat opět z dalšího úhlu. Rád bych tedy popřál všem pražským chodcům hezké objevování, a když budete mít chvilku, přijďte se podívat i do Rezidence primátora, kterou v rámci festivalu Open House Praha po oba festivalové dny otevíráme.

Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy

Doporučuji neminout Velký strahovský stadion, Desfourský palác a další stavby v majetku Prahy, které se letos podařilo zpřístupnit. Těším se, že se na některém z nich potkáme! Je mi jen opravdu líto, že čtyři ze šesti zpřístupněných míst v majetku hlavního města zejí prázdnotou. To je bohužel velký dluh, který nám zůstal po předchozích vedeních města. Můžu slíbit, že s novou koalicí děláme všechno pro to, aby se to změnilo. Když jsme se před pár měsíci ujali funkcí, dali jsme naše slovo, že vrátit život do opuštěných míst bude naší prioritou. Díky prvním úspěchům můžu říct, že se to postupně daří. Z toho máme velkou radost a motivaci do další práce. Držte nám palce!

Hana Třeštíková, radní pro kulturu hl. m. Prahy

Mojí snahou při správě městského majetku je, aby prázdných budov a objektů bylo co nejméně, a většina takových nemovitostí mohla sloužit potřebám občanů hlavního města Prahy.

Jan Chabr, zastupitel, radní, Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů

Festival Open House slaví stejně jako IPR Praha 5. narozeniny. Celou tu dobu sdílíme stejnou myšlenku otevřenosti. Když jsme poprvé odemkli budovu návštěvníkům, ukázalo se, že je nezajímá jen to, co za dveřmi najdou. Zajímají je i lidé, kteří zde pracují a projekty, kterým se věnují. A my měli skvělou možnost se o to všechno podělit. Každý rok jich chodí víc a my se každý rok snažíme jim toho ještě víc ukázat. Festival představuje lidem dosud neviděné zákulisí Prahy a nabízí otevřenost namísto otevíracích hodin. Toho si vážíme a jsme rádi u toho.

Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy

Jedním z poslání Národního památkového ústavu je spravovat a prezentovat veřejnosti jedinečný soubor státních hradů, zámků a dalších památek. Ne všechny architektonicky cenné budovy a kulturní památky jsou však široké veřejnosti běžně přístupné. Zásluhou festivalu Open House Praha mají zájemci možnost taková místa navštívit a prohloubit tak svůj vztah k architektuře, historii a zejména kulturnímu dědictví. Těší mě, že i v letošním roce se Národní památkový ústav do akce aktivně zapojí a v rámci festivalu pozve návštěvníky na prohlídku unikátního barokního areálu karlínské Invalidovny.

Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu

Muzeum studené války, bývalý protiatomový kryt v hotelu Jalta, a super-ekologická kancelářská budova VISIONARY v Holešovicích s běžeckou dráhou na střeše a skvělým zázemím pro cyklisty. Dva zcela opačné přístupy ke světu, městu a k jejich utváření. Doufejme, že ten druhý přístup nám vydrží co nejdéle. Najděte také inspiraci pro sebe na letošním Open House Praha.

Osamu Okamura, architekt, děkan Fakulty umění a architektury TUL

Tajemství nepřístupných budov se nejlépe objevuje po přelezení plotu, prolezení nedovřeným oknem nebo nenápadném proniknutí přes vrátnici. Taková dobrodružství zůstanou v paměti a většinou se dokonce nikomu nic nestane. V moderní době se objevené prostory dokonce i obsazují.

Open House Praha je méně romantický, ale považuji ho za výborný nápad pro nás starší. Rád jsem se sám jeho prostřednictvím podíval na zajímavá místa – vzpomenu na Invalidovnu, ÚOCHB a Skleňák – a přišlo mi úplně přirozené nechat ostatním nahlédnout do našich budov.

Pavel Ripka, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze
Jana Cernochova

V Praze najdete mnoho zajímavých budov, které jsou bohužel veřejnosti nepřístupné. Nápad festivalu Open House tyto budovy aspoň jednou ročně předvést v plné kráse dlouhodobě podporuji a i v jubilejním pátém ročníku přeji mnoho spokojených návštěvníků!

Jana Černochová, starostka MČ Praha 2

Postřižiny byly dobou zkracování, teď máme dobu otevírání a Open House tuto symboliku hezky naplňuje. Zpřístupnit nepřístupné je vždycky atraktivní, odhalit onu pověstnou roušku tajemna láká a na návštěvnosti je to vidět. Podobné akce v některých objektech už probíhají, tedy možnost zažít je i jinak, než je jejich primární funkce. Ovšem na architektonicky mnohem méně zajímavých budovách, což naopak Open House akcentuje. Naše radnice je bezpochyby jednou z nejotevřenějších, i proto jsem za Open House rád a budu rád, když si ho všichni návštěvníci dosyta užijí.

Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6

Jsem poctěn, že MČ Praha 8 je opět součástí celosvětové akce Open House Praha, díky které si lidé mohou prohlédnout budovy, které fakticky znají jen zvenku. Věřím, že akce bude letos ještě úspěšnější než v minulých letech. Osobně ji považuji za velký přínos a děkuji za ni.

Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8

Z programu Open House Praha 2019 bych si určitě nenechal ujít Strahovský stadion, protože příběh jeho postupného vzniku je skutečně fascinující. Jde o stále ještě největší stadion světa, o jehož dalším osudu není rozhodnuto. Nikdo moc neví co s ním a není tudíž vyloučeno, že jej čeká zánik.

Petr Kučera, architekt

Open House pro mě byl v prvním roce dost překvapení, očekával jsem spíše prázný velodrom a proto jsem si s sebou vzal i knihu na čtení. Když jsem se po dvou dnech neustálého náporu lidí konečně zastavil a sečetl počet lidí, kteří se přišli na velodrom na Třebešíně podívat a svézt se, byl to doslova masakr. Další roky jsme to pojali již mnohem lépe a myslím že stejně jako roste razantně úroveň celého festivalu, je to stále lepší i na velodromu. Je bezvadné otevřít areál široké veřejnosti.

Rozhodně bych si přál aby se do festivalu zapojilo ještě více budov a jsem rád že letošní ročník se i přes počáteční problémy podaří uskutečnit. A hlavně doufám, že se u pátého ročníku nekončí.

Marek Mixa, Velodrom na Třebešíně

Neexistuje lepší způsob, jak se něco dozvědět o architektuře, než představuje přímá, nezprostředkovaná zkušenost. Tedy osobní návštěva a prožitek. Díky festivalu Open House Praha se můžete podívat i do míst, která jsou za normálních okolností obtížně přístupná. Pokud tedy jen trochu můžete, využijte to. Tento víkend se můžete podívat například také na Fakultu architektury ČVUT, kterou jsme navštívili i my v našem seriálu na MALL.TV

Adam Gebrian, architekt, popularizátor architektury