TÝM

ORGANIZAČNÍ TÝM OPEN HOUSE PRAHA 2017

 

Andrea Šenkyříková – ředitelka, andrea.senkyrikova(at)openhousepraha.cz
Magdalena Hlaváčková – program festivalu, magda.hlavackova(at)openhousepraha.cz
Michaela Pánková – katalog, michaela.pankova(at)openhousepraha.cz
Klára Veselá – dobrovolnický program, klara.vesela(at)openhousepraha.cz
Lucie Nemešová – fundraising, PR a komunikace, lucie.nemesova(at)openhousepraha.cz
Kateřina Hrozová – fundraising, katerina.hrozova(at)openhousepraha.cz
Radana Tichavská – finanční řízení, radana.tichavska(at)openhousepraha.cz
Eliška Mikesková – administrativa, eliska.mikeskova(at)openhousepraha.cz

Web
Matěj Šenkyřík

Podklady pro dobrovolníky
Markéta Gossová, Ivana Složilová

Open House Corps
Areta Elischer, Barbora Macháčková, Kateřina Nováková, Kateřina Prošková, David Suchánek, Hanka Švehlová, Zuzana Reingraberová

Grafické práce
Lukáš Franz

Ilustrace
Michal Bačák

Překlady
Leoš Fuksa, Jaroslava Jones, Jakub Machačka, Lucie Schupp, Karolina Švecová

Korektury
Jana Křížová

Korektury anglických textů
April Retter

Pracovní listy pro děti
Magdalena Hlaváčková, Magdalena Rutová, Nina Rutová

Mapové podklady
Mapshakers, s. r. o.

Fotografie
archiv budovy
Martin Bělohradský
Zuzana a Josef Havlínovi
Kristina Hrabětová
Milan Jaroš
Eva Kořínková
Vladimír Lacena
Tomáš Lohin
Matěj Stránský
Leona Telínová
Lukáš Žentel