Tyršův dům

Tyršův dům i Michnův palác – vybrané prostory, střecha (v případě dobrého počasí)

neděle 30. září, neděle 28. října, 10.00–18.00 hodin (poslední prohlídka v 17.00 hodin)

Fotografie: Leona Telínová

Doprava: tram (Hellichova)
Forma zpřístupnění: skupiny dle kapacity prohlídek – prohlídky každou hodinu / volně budou k prohlédnutí vybrané prostory Michnova paláce (schodiště, Mramorový sál, Rytířský sál)
doprovodný programkomentovaná prohlídka se Zdeňkem Bartůňkem, každé dvě hodiny (10.00, 12.00, 14.00, 16.00 hodin); speciální prohlídka pro děti v 15.00 hodinToaletyvýhledy

Adresa: Újezd 450/40, Praha 1-Malá Strana (vchod z ulice Újezd hlavní branou do dvora)
Rok: 1921–1925 (rekonstrukce Michnova paláce a stavba Tyršova domu)
Architekti: Ulrico Aostalli de Sala (původní renesanční letohrádek); František Krásný (rekonstrukce, dostavba)

Doslova z ruin pozvedli českoslovenští vlastenci někdejší reprezentativní sídlo Michnů z Vacínova na pražském Újezdě. Zdevastovaný barokní areál prodalo hlavní město Praha v roce 1921 Československé obci sokolské, která vypsala na jeho rekonstrukci a dostavbu architektonickou soutěž. V té zvítězil český architekt František Krásný, žák Otto Wagnera a představitel secesního proudu v architektuře. Krásnému se podařilo jednak citlivě zrestaurovat historický Michnův palác, ale především se zasloužil o dostavbu nového objektu s velkou tělocvičnou zdobenou reliéfy se sokolskou tematikou. V nově přistavěné části se nacházely rovněž kuchyně, jídelna, výstavní síň, ubytovací prostory a ve sklepních prostorách byl zbudován dvacet metrů dlouhý plavecký bazén, nejstarší v Praze. Někdejší zahrada a dvůr pak byly proměněny na lehkoatletické cvičiště. Slavnostního otevření Tyršova domu, jak byl areál po spoluzakladateli Sokola Miroslavu Tyršovi nově pojmenován, se v květnu 1925 zúčastnil i prezident T. G. Masaryk.

V rámci komentovaných prohlídek, které budou probíhat v průběhu celého dne, se dozvíte více o historickém osudu Tyršova domu a v případě dobrého počasí můžete vystoupat až na jeho střechu, kde se nacházely sluneční lázně a odkud se otevírají neobyčejné výhledy na Prahu.