Ústav organické chemie a biochemie AV ČR – historická a nová budova

historická budova – schodiště, jednací místnost, přednáškový sál, boční věž s terasou; nová budova – typické podlaží s laboratořemi, střešní terasa

sobota, neděle 10.00–18.00 hodin

Fotografie: archiv budovy, Dušan Vondra

Doprava: metro A (Dejvická) / tram (Lotyšská ) / bus (Zelená)
Forma zpřístupnění: skupiny dle kapacity prohlídky
doprovodný programpromítání fotografií z historie budovy; prohlídky s architekty návrhu rekonstrukce budovy; možnost nahlédnutí do pracovny A. Holého, více informací v sekci Doprovodný programToaletyvýhledy

Architektura první republiky

Adresa: Flemingovo náměstí 542/2, Praha 6-Dejvice
Rok: historická budova: 1923–1929; 2010–2017 (rekonstrukce) / nová budova: 2015
Architekti: Josef Záruba-Pfeffermann a Jan Zázvorka (historická budova); VPÚ DECO – Ivan Šrom a Kateřina Mašková (rekonstrukce celého areálu ÚOCHB); PROSTOR 008 – Martin Rössler (částečně úprava interiérů)

Díky patentům z unikátních výzkumů geniálního chemika Antonína Holého, jehož látky dnes léčí například AIDS, mohl Ústav organické chemie a biochemie AV ČR provést rekonstrukci své prvorepublikové budovy a započít se stavbou budovy nové. Moderní pracoviště organické chemie bylo dokončeno a zprovozněno v roce 2015 a pro svůj tvar si získalo přezdívku „květák“. Prohlídkový okruh vás provede vybranými prostory obou budov včetně vstupů na venkovní terasy, odkud se vám naskytne pěkný pohled na celý dejvický univerzitní areál.