Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)

Fotografie: archiv budovy, Vladimír Lacena (OHP)

Adresa: Technická 5, Praha 6-Dejvice
Rok: 1925; 2014 (rekonstrukce posluchárny AI); 2015 (rekonstrukce posluchárny AII)
Architekti: Antonín Engel

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) sídlí ve vysokoškolském kampusu v Praze 6-Dejvicích, který sdílí s ČVUT a kde má celkem tři budovy. Generálním projektantem vysokoškolského areálu byl Antonín Engel, žák proslulého Otto Wagnera a autor regulačního plánu Dejvic a Bubenče. Ten ve snaze vytvořit nadčasové a obecně platné dílo navázal na své poněkud konzervativní řešení celé čtvrti založené na blokové městské zástavbě s radiálně okružní sítí ulic a centrálním náměstím ve tvaru podkovy. V rámci výstavby nového vysokoškolského areálu to byla právě hlavní budova VŠCHT, která vznikla jako první. Základní kámen k její stavbě byl položen za přítomnosti prezidenta T. G. Masaryka 21. června 1925. Ve třicátých letech pak VŠCHT do novostavby dnešní budovy A přesídlila a roku 1933 zde byla zahájena výuka. Druhá stavba areálu byla dokončena roku 1937. Budovy areálu jsou provedeny s meziválečnou precizností, která je patrná například v harmonických proporcích, kvalitních a trvanlivých materiálech, vysoké úrovni řemeslných prací, propracovaných detailech a zejména vyvážené barevnosti.

© mg