Základní škola a Mateřská škola Bílá

vstupní hala, aula, knihovna, třída prvního stupně s přístupem na školní zahradu, sborovna, kabinet biologie, učebna fyziky s původním vybavením, ateliér – učebna výtvarné výchovy / zahrada

neděle 25. listopadu, 10.00–18.00 hodin

Fotografie: Vladimír Lacena

Doprava: metro A, tram (Dejvické náměstí) / bus (Na Santince, Studentský dům)
Forma zpřístupnění: skupiny dle kapacity prohlídky (průběžně)
Toaletyvýhledy

Adresa: Bílá 1, Praha 6-Dejvice
Rok: 1934; 2006 (rekonstrukce)
Architekti: Jan Gillar

Teprve sedmadvacetiletému architektu Janu Gillarovi vynesla stavba areálu tzv. francouzských škol v Dejvicích respekt české i zahraniční odborné veřejnosti a také členství v uměleckém svazu Devětsil. Areál považovaný dnes za klenot meziválečného funkcionalismu nechal vybudovat Spolek pro výuku francouzského jazyka. I když projekt nebyl nakonec realizován v původním rozsahu, dokáže i dnes překvapit svým promyšleným konceptem.

V původním plánu se počítalo s výstavbou mateřské školy, obecné školy a lycea, v druhé etapě pak s výstavbou internátu s byty pro vychovatele a správce, kuchyněmi i studovnami. Internát však nakonec nebyl postaven. Stavba byla navržena po vzoru nizozemských a německých škol typu „open-air“. K učebnám obecné školy byly připojeny terasy, které za příznivého počasí umožňovaly přemístění výuky na čerstvý vzduch. Vysoký důraz byl kladen na maximalizaci rozlohy plochy osvětlené přirozeným světlem. Jednotlivé budovy byly umístěny tak, aby nebránily dopadu slunečního svitu. Zajímavý byl rovněž způsob vytápění pomocí kombinace teplovzdušného větrání a lokálního radiátorového topení. Areál prošel v roce 2006 celkovou rekonstrukcí a v současné době se zde nachází Základní škola a Mateřská škola Bílá.


Zajímavosti:

  • Důmyslně bylo v původním projektu navrženo i uspořádání oken – umístěná na jižní straně měla být menší, z důvodu regulace slunečního záření. Tato myšlenka však byla realizována pouze u budovy tehdejší obecné školy.