ZAPOJTE SE

Nabízíme vám nevšední zážitky, některým dokonce plníme dětské sny!

I když je vstup do budov zdarma, přípravy a realizace festivalu provázejí nemalé finanční náklady. Přípravám svůj volný čas věnuje intenzivně devět nadšenců včetně maminek na mateřské dovolené. Bez vás a vaší podpory bychom to nedokázali. Vážíme si každého daru v jakékoliv výši. Za podporu děkujeme!
PODPOŘTE NÁS!

Vaše finance nám umožní zajistit a vytvořit:

  • zázemí pro organizaci festivalu,
  • vzdělávací programy,
  • nezbytné práce odborných profesí (grafika, korektury, překlady, editace, právní a jiné odborné konzultační služby aj.),
  • koordinaci a školení dobrovolníků,
  • poděkování dobrovolníkům a majitelům či správcům budov,
  • řízení, administrativní zázemí a provoz,
  • získávání dárců.

V průběhu festivalu nás můžete podpořit zakoupením katalogu, mapy, trika nebo tašky. Děkujeme!

Příspěvky můžete posílat buď prostřednictvím portálu Darujme.cz nebo přímo na náš účet číslo: 2600626911/2010 (Fio banka).

Potvrzení o daru nebo darovací smlouvu vám rádi připravíme, prosím, kontaktujte Radanu Tichavskou (radana.tichavska@openhousepraha.cz).

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně.

Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Ke stažení Závěrečná zpráva 2016, Závěrečná zpráva 2017

Pokud máte dojem, že právě Vaše budova odpovídá konceptu festivalu a rádi byste se zapojili do programu dalšího ročníku, budeme rádi za vyplnění předběžného přihlašovacího formuláře, na základě kterého provedeme finální výběr budov.
ZAPOJTE BUDOVU!

Pro festival vybíráme budovy, které reprezentují pražskou architekturu všech časových období, představují díla významných architektů a myšlenkových směrů či návštěvníkovi přináší jiný nevšední architektonický zážitek. Důležité je pro nás také zapojení budov s lokálním komunitním a kulturním přesahem. Neopomenutelné jsou pro nás samozřejmě sídla našich cenných sponzorů.

Chci přihlásit budovu

Open House Praha probíhá především díky dobrovolníkům, kteří nám během festivalu pomáhají v jednotlivých budovách a tvoří tak jeho nepostradatelnou součást. Každého, kdo by se chtěl zapojit do realizace výjimečného festivalu rádi přivítáme. 
STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM!

Můžete nám pomáhat s přípravami celé akce, koordinací a prováděním návštěvníků na budovách, prodejem triček a katalogů, focením v průběhu festivalu nebo poskytováním informací návštěvníkům. Jako dobrovolník získáte mnoho cenných zkušeností a zážitků, poznáte nové lidi a především zažijete festival z úplně jiné perspektivy! Pro naše dobrovolnice a dobrovolníky všech věkových kategorií také připravujeme bohatý celoroční program.

Chci se stát dobrovolníkem

Být dobrovolníkem na festivalu Open House Praha nepředpokládá odborné znalosti o architektuře či designu. Stačí nám váš zájem o témata spojená s veřejným prostorem, městskou komunitou a architekturou, a hlavně nadšení pro věc.

„Když člověk dělá něco dobrovolně, dělá to s větší chutí a zapálením. Hlavně proto, že chce a ne proto, že musí. Práce pro festival je pro mě snoubením lásky k architektuře a nadšení předávat ji dál. Když jednou Open House Praha okusíte, už nechcete jinak.“ dobrovolnice od roku 2017

V případě jakýchkoliv dotazů se můžeš obrátit na koordinátorku dobrovolníků Kláru Veselou: klara.vesela@openhousepraha.cz.